Ons privacybeleid

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Kuipersweg 5, 9285 SN in Buitenpost, verzamelt onder het platform Boer & Breakfast, te bereiken via 0511 745200 of info@boerenbreakfast.nl, persoonsgegevens over u via het contactformulier op de website en bij het reserveren of boeken van een Boer & Breakfast accommodatie van onze leden. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

 

Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens via het contactformulier op de website en bij het reserveren of boeken van een Boer & Breakfast accommodatie van onze leden. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen bij het invullen van het contact formulier uw naam en e-mailadres. Bij het reserveren of boeken van een Boer & Breakfast accommodatie verzamelen wij uw naam*, adres, postcode, plaats, e-mailadres* en telefoonnummer*. Voor het overnachtingsregister bij de accommodatie worden een kopie van uw legitimatiebewijs en uw rekeningnummer bewaard bij de eigenaar van de accommodatie.

Velden met * zijn verplicht om een reservering of boeking te kunnen doen bij Boer & Breakfast.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 • Uw vraag via de website te kunnen beantwoorden;
 • Te reageren op uw reservering via het boekingssysteem;
 • Uw boeking bij een van de accommodaties gereed te maken;
 • U een betaalverzoek te versturen voor de geboekte overnachting;
 • Het overnachtingsregister van de betreffende accommodatie bij te houden.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

 

Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

 

Anonieme gegevens
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

 

Cookies
Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn enkel functionele en analytische cookies waarmee wij het gebruik van onze website optimaliseren en het aantal bezoekers van onze website, de tijd dat u op onze website verblijft en welke pagina’s u bekijkt monitoren.

 

Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 •  de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door te mailen naar info@boerenbreakfast.nl of telefonisch via 0511 745200. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

 

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen door personeel beperkt toegang tot de gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.